is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

632 kop..ts aanmerkingen

vs. 21. Kudden,] Zij waren, omzwervende herders-volken, wier rijkdom in hun vee beftondt.

Slaaven.] Letterlijk in het Hebr. Zielen der ?nenfchen.

De ballingfchap.] De Asfijrifche ballingfchap.

vs. 23. Van Bafan.] Van de noordelijke grenzen van den ftam Gad. ,

Baai-hermen enz.] Zie de aantekening deut. III. 8. 9.

vs. zó.Krijgszuche.] God verwekte den geest enz. dus letterlijk in 't Hebr, dat is,den geest,om veroveringen te maaken, • en hun rijk uit te breiden. Vergelijk verders 1 kon. XV. 29. en XVII. 6. alwaar in plaats van Hara, dat wij hier vinden, ftaat; de fteden van Medië, doch men heeft aangemerkt, dat Hara een© benaming is, die ook aan Medië gegeven wordt.

Daar zij zedert enz.] Zijnde alleen eenige weinigen , gebruik maakende van het verlof van cijrus , wedergekeerd, maar verre het grootfte getal dezer weggevoerden in Medië en de overige landfchappen gebleven, gelijk wij uit josephus weten.

HOOFDSTUK VI.

vs. 4. volgg.] , Omtrent dit geflacht van aSron moet men opmerken, ten einde veele zwaarigheid •weg te nemen, dat hier niet de opvolging van Hoogepriesters voorkome, want men heeft in den reeks der Hoogepriesteren tusfchen beide eenen overgang gehad uit het geflacht van eleSzar in dat van ithamar eenen anderen zoon van aüron, en weder uit

het