is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over i chron. VI. 6177. 635

de affchrijvers overgeOagen, gelijk wij uit de lijst bij josua weten.

vs. 61.] Dit vers heeft zeer veel geleden, en moet uit jos. XXI. 5. ingevuld en verbeterd worden. ,, De overige nakomelingen van kahath ontvingen, bij het lot, van de genachten der Stammen Efraïm, Dan, en den halven Stam Manasfe, tien Steden." vergel. jos. XXI. 20-26. en in ons hoofdstuk vs. 66-70.

vs. 65.] Ook dit vers is niet zonder fchr jTouten, het moet aangevuld worden uit jos. XXI. 9-10 ,, Zij gaven van de Stammen Juda, Simeon, en Benjamin aan de nakomelingen van aüron , uit de geflachten van kahaths afftammelingen, deze Steden, zoo als zij boven vs. 54-60. zijn opgenoemd."

vs* 68. Jokmeam.] Hier voor ftaat jos. XXI. Kibzaïm.

vs. 69.] Tusfchen vs. 68 en 69. is een geheel vers uitgelaten jos. XXI. 23. ,, Van den Stam Dan, EIteke; Gibbethon."

vs. 70. Aner.] Bij josua Taanack.

Biltam.] Misfehien dezelfde Stad met Jibleam. —■ Hier moet jos. XXI. 25. verbeterd worden, alwaar Gath-Rimmon verkeerd ftaat.

vs. 71. Astaroth.] Bij josua, Beèsthera.

vs. 72. Redes.] Bij josua, Kisjon.

vs. 73. Ramoth.] Bij josua, Jarmuth.

Anem.] Bij josua , Engannim,

vs. 75. Hukok.] Bij josua, Helkath.

vs. 76. Hamman.] Bij josua , Hammath-dor — Kiriathaim bij josua, Kartan.

vs. 77. Rimmono enz.] Bij josua, worden van Zehu.