Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over 2 chron. XVII. 14. - XVIII. i"3I. 70I

waren toen niet zoo gemeen onder de bijzondere perfoonen, toen alles gefcbreven moest worden.

vs. 14. enz.] Het getal dezer manfehappen, famen opgeteld , bedraagt 1,160,000 man. Een verbaazend getal, maar de aanmerking op vs. 5. zal hier opheldering geven, en dit begrijpelijk maaken, en tevens reden geven, waarom bij den fchielijken inval van vijanden, gelijk hoofdst. XX. josafat vreezen kon, omdat,naamlijk, deze krijgsmagt geene (taande krijgsmagt was, maar alle de burgers, in- en opgezetenen, die bij zulken fchielijken overval niet zoo fpoedig bij een geroepen konden worden, enz.

HOOFDSTUK XVIII.

vs. 1. Verzwagerde zich.] Zijn zoon,Prins joram, trouwde aihaliü, eene dochter van achab; deze verzwagering fcheen in 't eerst wel een einde te maaken van de aanhoudende oorlogen tusfchen de beide Hebreeuwfche Rijken, maar naderhand was zij heilloos voor Juda. Deze athaliü overweldigde den troon, en bracht, op den eenigen joiis na, het gantfche Koninglijke huis van david, gelijk wij in 't vervolg lezen, om den hals.

vs. 2. Na [eenige] jaaren.} Misfehien na drie jaaren. 1 kon. XXII. 2. Voords is dit hoofdstuk overeenkomende met 1 kon. XXII. alleen eenige kleinigheden , die fomtijds ter opheldering dienen, uitgezonderd.

vs. 31. Hielp jehova hem.] Uit dit bijvoegzel zien wij, hoe het roepen van josafat te verdaan zij. Hij riep jehova om hulp aan.

HOOFD-

Sluiten