Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

708

korte aanmerkingen

met de Koningen van Israël, bijzonder uit het fnoode huis van achab, onftaatkundig was voor het Rijk van Juda , hebben wij boven reeds aangemerkt.

HOOFDSTUK XXI,

vs. i.] Vergelijk i kon. XX'I. 51.

ys» 2. AZAt'-ia — AZARiaiiu.] In de daad dezelfde naamen, fchoon eenigzins in de uitfpraak verfchiliende, — Misfehien zijn zij flechts halve broeders geweest, hebbende wel josafat tct vader, maar onderfcheiden gemaalinnen van dezen Vorst, tot moeder.

Israelitifchen Koning.] Israël flaat in deze Boeken meermaalen voor Juda, omdat, naamlijk, ook deze ftam van israbl afkomftig is, fchoon het gebruik, na de fcheuring des volks, gewild heeft, dat onder den naam Israël gemeenlijk de X Stammen begrepen worden. — Sommige affchriften lezen hier, in de daad, Koning van Juda, doch dit fchijnt eene verklaring te zijn van eenen Affchrijver, en niet de oorfpronglijke lezing.

ys. 3. Groote gefchenken gegeven.] Gelijk reh'aïE'dw te vooren gedaan hadt; boven hoofdst. XI. 23.

Vestingen.] Over welken hij hen tot bevelhebbers hadt aangefteld.

vs. 4.] Eene handelwijze, die aan veele Jfatifchf Hoven nog gebruiklijk is, dat de Despoot, die aan de regeering komt, alle zijne broederen, die hij als 200 veele mededingers naar de kroon aanmerkt, laat ombrengen. — Dit kun ook de beweegreden van jorams broedermoord geweest zijn, te meer, omdat zij, volgends vs. 13. in de daad beter waren dan hij,

ca

Sluiten