Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 NATUUR EN LIEFDE IN STRYD.

reeds weg! ik zal my onder de bevelen van Ruggierl moeten krommen! openlyke fchimp en fchande, zyn de lauweren voor het gevaar dat ik uitftond, en de 2e* ge dien ik bevochten heb! wat zou het noodlot van Ferrare geweest zyn, zonder myn arm!' — armeO!ym> pia! wy deelen in een en het zelfde lot! goed, zeer goed! het zelve zal ook vereenigdb!yven! Ferdinando en RuggJeri zyn onze gemeene vyanden ; lauweren en den hertogshoed, ver.leren den eenen, eene ridderorde en het oppercommando verheffen den anderen op eenen dag, op welken aan my niets anders ten deele valt als fchande en het geween van eene beledigde vrouw, die my tot het middel van haare wraak verkiest —. welaan! ik za! u en my wreeken ; en zo voortaan eenig fchepfel tegen my over'ongeluk klaagt, zal ik hem toefchreeuwen: gy liegt! er is maar één zoo* des ongeluks, en die ben ik!

Einde van het eerjle Bedrjf,

Sluiten