is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur en liefde in stryd. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 NATUUR EN LIEFDE IN STRYD.

T WA ALF DE TOONEEL.

ruggieri.

Voord nu Ruggieri , voord met uwe ruitery na Comacchio, om het oproer in zyn beginfel te verflikken , en den hoogmoedigen Capacelli te bedwingen : uw wasdom is op zyn' val gegrond , en zyn dood zal uwen zegepraal bevestigen!

('7*gordyn valt.) DERTIENDE TOONEEL.

Het tooneel verbeeldt een vertrek te Comacchio.

solano, sanetti:3v zitten aan een tafel te drinken.

s o l a n o.

Hebt gy bericht van Capacelli ?

s a n e t t i.

Hy heeft daar voorzeker, in zyne omftandigheid, tyd noch geduld toe gehad.

s o jl a n o.

Zulk een man leeft 'er niet meer! al wat aan hem is ademt moed en grootheid!