Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over psalm LV. 19-248 2431

ïn den Moei ènz.] Letterlijk: Levend. Dit kari bok eene omfchrijving zijn van de zelfsmoord. — lil den zin, dien ik in de Vertaaling heb uitgedrukt, ié deze vervloeking ook in absalom vervuld.

In hun huis en hart.] Ik volg hier den Heer muntinghe.

vs. 19.3 Misfchien kan men dit vers vertaaien: Hij zal mijn leven nog veilig hewaaren. dat men tegen mij niet te veld zal trekken, dewijl 'er toch rkg Veelen zijn, die het met mij houden. Dan zon david gehoopt hebben, dat het absalom niet gelukkeii zou, een leger tegen hem "te veld te brengen, eri daar toe gantsch Israël bij een te roepen , alzoö hij toch veelen onder de Israëliten hadt, die hem genegen waren. Dus hezel. D: woorden zijn moeilijk;

vs. 20. 21. enz.] Bijzonder voegt deze befchrijving weder op achitoFeL.

vs, 23.] j, De zin is* geef alle uwe zorgen over aan jehova , hij zal u kracht geven, dat gij onder' dezelven niet bezwijkt, wijl hij nooit gedogen zal^ dat de rechtvaardige onder zijne zorgen en bekom= mernisfen zal omkomen. Deze zin wordt uitgedrukt door eene leenfpreuk , genomen van eenen reiziger $ die een zwaar pak torst, het welk hem op den weg zou doen nedervallen, en waar ouder hij zou bezwijken ; zo niet een ander hem vriendelijk onderfteunde."

muntinghe.

vs. 24.. Hun dagen niet ten halv\] Dit is beves» tigd in achitofel en aesalom.-

[JQ, 2-j PSALM*

Sluiten