is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

452 taf e l d e r-

psalm CXXX. Misfchien op bavids vlucht voor absalom.

5.

Na zijne herflelling op den troon. psalm CXVI. Waarfchijnlijk van david , op zijne

herflelling op den troon. psalm LXXXIV. Toen hij, na zijne herflelling op

den troon, den openbaren Godsdienst. weder

bijwoonde.

psalm LXVI. Waarfchijnlijk van david, na het te onderbrengen van alle zijne vijander.

C.

Van algemeenen Inhoud.

psalm XXXÏII. Waarfchijnlijk van david , gefchikt voor den Tempeldienst, op het Feest der Bazuinen.

psalm XCU. Waarfchijnlijk van david, in zijne laatfte jaaren, onder andere Tempelgezangen tot een Sabbathslied gefchikt.

psalm CXI. Een Alphnbetisck Lied. Een Lofpfalm op het Paaschfeest; waarfchijnlijk van david.

psalm CX1II. Gelijk de voorgaande CXI.

psalm CXIV. Insgelijks.

tsalm CXH. Het geluk der deugdzamen. Een AU

" phabetisch Lied, waarfchijnlijk van david. "psalm CXV. Een'Feestzang, waarfchijnlijk van david.

psalm