Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

526 KORTE AANMERKINGEN

vriend verachtlijk, en bij ieder een 9 met reden , haat» lijk en fchandelijk maken.

vs. 11. 12.] Eene wijze reden, in behoorlijke bewoordingen en ftijl voorgedragen, is bevallig en lierlijk, gelijk een fraai fnifwerk van zilver, verfraaid door gouden appelen of bloemen.

vs. 12.] Misfchien is hier het beeld weder van Amuleten ontleend. — Gouden oorknoppen of balslieraaden zullen iemand niet beveiligen, gelijk het Bijgeloof zich verbeeldde, maar wel de redenen van eenen Wijzen.

vs. 13.] In 't Oosten bewaart men, gelijk wij het ijs in ijskelders, fneeuw in diepe kuilen tegen den zomer, om hem dan tot verkoeling te gebruiken, of 'er andere dranken mede te verfrisfchen; of men haalt dien van den Libanon, wiens eene top, de Antlllba* «us, het gantfche jaar door met fneeuw bedekt is,

ys. 14. Zonder regen.] Daar de Landman geene vrucht van geniet, hoe veel hij 'er ook van gehoopt hadt.

vs. 15. Beenderen."] Zelfs de hardde en dugde menfchen.

Vs. 16» 17.] Eene zeer gewigtige Zedcnlesfe. — Al te veel deugt niet — en zal vriendfchap zelve op den duur bedaan, men behoort ze met mate te genieten,

vs. 18.3 Wie verfoeit zulk eenen trouwlozen verbreker van de heilige vriendfchap niet?

vs, 19.] Men heeft niet alleen geen dienst van hem in nood, maar ongemak en fmerte,

vs. zo.J

Sluiten