Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 DEGEESTELYKE

hoogverraad, en Mr. wildgoose, zo in zijn roem gekwetst, konde dit niet makkelijk vergeven. Evenwel de tijd, die alles te regt brengt, zoude ook hier wonderen gedaan hebben, indien wildgoose des volgenden zondags niet in de kerk gegaan waar, toen het gebeurde nog levendig op zijnen geest drukte.

Mr. wildgoose had zich niet alleen altijd in de kerk zeer betamelijk gedraagen: maar was gewoon om, over zijn bank heen leunende, met luider ftemme een Predikant te beantwoorden, en zijne aangehaalde texten in een Latijnfchen Bijbel na te zoeken. Juist toen was hij een weinig in verdenking, of hij wel omtrent zijns moeders linnenmeid de ftiptfte wetten der kuischheid in agt name ? Zijn gedrag was wel niet erger dan dat van anderen: doch hij onderfcheidde zich buiten de kerk niet zoo verbaasd van hen, als in de kerk. Dit verdient hier eenige opmerking.

De Vicaris predikte, toen over de zonde der fchijnheiligheid. Nu zal men misfchien zeggen , dat deeze ondeugd niet zeer aanleidend is, om op zich zelf toe te pasfen: want welk deugeniet zou dit masker aannemen, indien hij niet hoopen konde, dat hij hier door zijn karakter zoude verbergen? Het is echter denkelijk, dat Mr. wildgoose zich aan eenige overtreeding moet fchuldhg gekend hebben, weinig overeenkomende met zijne uitwendige godsdienstige houding ; en dus te veel deel had in Mr. powells

re-

Sluiten