is toegevoegd aan uw favorieten.

De geestelyke Don Quichot, of Het zomer-reisje van Geoffrey Wildgoose.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DON QOICHOT.

63

zij doen." jerry, een weinig tot zich zelf ge-' komen, morde al voortgaande. „ Vervolging 1 Vervolging ! Vervolging! ik geloof het ook, gaa maar heen, jij lui hebt hier het beste van deeze waereld, maar wij zullen het in de andere dies te beter hebben."

Zoo ongelukkig eindigde Mr. wild-qooses eerfte pooging om de waereld te hervormen; maar dit, verre van zijnen iever te verflaauwen, zette dien nieuwen moed bij. Hij was zeef te vreden niet deeze geringe vervolging. Hij vermaande ook jerry om goedsmoeds te zijn , want dat dc Heere ter zijner tijde het hart zijns volks neigen zoude, tugwell, die maar tamelijk gedicht was door het gebeurde, antwoordde: ,, Dat geloof ik ook, meester, maar ik denk dat die tijd nog verre af is." Hij had eene groate begeerte om naar, Zijn eigen haard weder te kceren; (evenwel daar fprak, hij niet van.) „ Onderftei, dus ging hij voort. Meester , dat wij uit gegaan zijn om te zien, wat nut wij doen konden. En ik geloof niet dat on> iemand onzer bekenden te DoverhiU ontdekt heeft; want ik zag althans niemand onzer buuren; en ook ieder is druk bezig in het veld om de garsï in te oogsten, zoq dat ik maar zeggen wil, dat wij nog makkelijk zouden kunnen naar huis gaan , en als het donker is, onbekend influipen, zonder dat 'er een haan naar kraait."

„ Wel jeremiah , houdt gij mij dan voor zoo pen Apostaat, zeide wildgoose met veel vuurs.

Ik