is toegevoegd aan uw favorieten.

De geestelyke Don Quichot, of Het zomer-reisje van Geoffrey Wildgoose.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DON Q U I C H 'O T. 207

Mr. wildgoose , zo dra mogelijk zij, bij haar, om een half uur met hem te fpreken." wildgoose antwoordde: ,, dat hij zo daadelijk bij de Lady zijn zoude:" en zo dra hij met twee mannen gefproken had, die hem over de wettigheid hunner kostwinning kwamen raadplegen, zijnde de eene een Waaijerfchilder en de andere een Capellevanger, volgde hij den knegt bij de Lady*

VI. HOOFDDEEL.

Uitweiding over de Uitnodiging!-kaarten (*).

Daar zijn maar zeer weinig algemeen aangenomen gebruiken in de waereld, hoe vreemd die in 't eerst voorkomen, die in hun oorfprong niet een wezenlijk nut, of betamelijkheid hebben: maar als de aanzienelijke waereld-zulke gebruiken heeft vastgefteld, zoo daalen zij weldra tot het gemeencr foort van lieden af; die dan dit blindelings volgen zonder op het eerfte oogmerk daar van acht te geven. Bij voorbeeld de boodfchapkaarten, zijn uitgevonden door de groote lieden ,

als

(*) Toen dit werk gefchreven wierd, had men zulke kaartjes nog niet uitgevonden , maar thans heeft men 'er, die in al-, Ie» opzichte voldoen aan het plan hier ontworpen.