is toegevoegd aan uw favorieten.

De geestelyke Don Quichot, of Het zomer-reisje van Geoffrey Wildgoose.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?5 DE GEESTELYKE

letterlijk waar, en Mr. whitfield neemt 'er menigmaal in zijn Journaal gelegenheid uit, om de kracht der genade te verheerlijken, die door zijne prediking zulke groote dingen wrocht, wildgöose zag ook een man, die als een wedergeboren kind niet dan pap wilde eeten; waartoe men hem ook uit barmhartigheid overgefchooten broodkorsten zond. Een ander had alles gegeeven wat men van hem eischte, en bedelde nu zijn brood bij zulke gelovigen, die de zaaken een weinig anders begreepen.

Mr. wildgöose deelde overal iets mede, offchoon hij en Mr. whitfield hen poogde te overtuigen, dat zij zeer verkeerd handelden, en „ hoe zij onkundigen in gevaar bragten, om met den Godsdienst te fpotten , daar zij oofterfche fpreekwijzen en zinnebeeldige uitdrukkingen dus letterlijk opnamen. Dus, zeide wildgöose , heeft de plaatfnijder in den bijbel van Mr. weslev , een man vertoont die in zijn eene oog een lange ftok had, terwijl zijn buurman alleen met een klein ftrootje bezwaard was. /Hoe wel wij vermaand worden om elkander in het geloof op te bouwen, zo zoude het evenwel eene flegte fchilderij zijn, indien wij dit letterlijk zagen afgebeeld, en een gedeelte christenen bezig zagen met op het andere gedeelte huizen en muuren als op grondfteenen te bouwen. "

Hunne beginfels, zeide Mr. whitfield , dit beken'ik, zijn te zinneloos, om wederlegd te

wor-