is toegevoegd aan uw favorieten.

De geestelyke Don Quichot, of Het zomer-reisje van Geoffrey Wildgoose.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DON Q U I C II O T, 229

X. HOOFDDEEL.

Nog meer beuzelingen; een vrouw en twee Kinderen, *

De koets zou nu vertrekken, toen 'er een far* gon in den ftal opreed: daarin zaten een heer en een dame met twee kinderen, vergezeld door een knegt te paard. De heer Iprong uit de fargon en ligtte een kleine jongen en een meisje daar uit; toen wildgoose op het aangenaamst verrascht wierd door het'gezicht van Mr. rivers en zijne vrouw, die thans'naar Straffordfhire een bezoek gingen afleggen bij den kleinen vetten Dominé griskin, welke thans met Mr. rivers bevredigd was, en die hem zeer veel goederen zoude nalaaten.

Mr. wildgoose verzogt aan Dominé greenville de vrijheid , om zijnen ouden vriend te mogen aanfpreken.

Na elkander hartelijk gegroet en het oogmerk hunner wederzijdfche reis te hebben medegedeeld, begon wildgoose een foort van verfchooning te maken over de wijs, waar op hij thans zijnen weg vervolgde.

„ Kom, kom zeide Mr. rivers , dit is eigenlijk een fpotternij op mijn dominéés equipage, een I» 3 fe*