is toegevoegd aan uw favorieten.

De geestelyke Don Quichot, of Het zomer-reisje van Geoffrey Wildgoose.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3° DE GEESTELYKE

fargon met een paard. Hoe zouden onze oude Oxfordfche vrienden lachen, als zij mij dus in een fargon met vrouw en kinderen zagen ingepakt."

„ 't Is waar, antwoordde wildgoose, op de academie lacht men met zulke huisfelijke zorgen; doch als wij getrouwd zijn en op het land woonen, geven wij gaarn alle onze kiefche begrippen op voor gemak en voegfaamheid. Ik ken menig jonkertje, dat getrouwd zijnde zijn's kinds luijers warmt en meer dan een beroemd geleerde, die onder het maken eener fchoone predikatie aan den wiegband trekt."

Mr. rivers bedankt nogmaals Mr. wildgoose voor den dienst, dien hij hem bij zijnen Neef gedaan had. „ Ik ontving zeide hij met de laatfte post een brief van Dominé griskin , waar in hij mij zijn uiterfte genoegen te kennen geeft , over het bericht 't welk gij, Sir, hem gaaft: en noodigde om mijne lieve vrouw, die hij nu beter kent, en mijne twee kinderen bij hem te brengen. Thans reis ik naar hem toe; ik merk, dat de goede man de allergunftigfte inlichten met mij heeft, wat ons fortuin belangt; en hij hoopt, dat ik mij zal laaten ordenen, om hem in zijn amt behulpzaam te kunnen zijn, en vervolgens eens' in zijne plaats beroepen te worden." wildgoose hoorde dit alles met alle de deelneming van een goed vriendelijk hart , 't welk zijne vrienden teder bemint : doch Dominé greenville niet langer durvende laaten wagten, nam