Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DON QüICHOT; «5*

XII. HOOFDDEEL.

Mr. Wildgoofes thuis komst.

IVÏet zulke gefprekken hielden zich de twee he£j ren bezig, toen zij aan de plaats kwamen,alwaar de bijweg lag, die naar wildgooses dorp ging. Hier hielden tugwell en zijn zoon nogmaals ftil: en terwijl zij daar onder een eiken boom bij een rivier zaten , verfterkten zij zich nogmaals met eenige fneden koud 09fen vleesch,die de bediende van Dominé hun gegeven had.

Nu wist wildgoose naauwlijks, hoe zijn zaak te fchikken. Hij durfde Dominé niet vergen hem verder te brengen, wijl de weg lang en flikkerig was. Hij durfde ook niet nalaten, hem te noodigen om bij zijne moeder te eten of eenige verfrisfching te gebruiken. Doch uit deeze verlegenheid redde Dominé hem,dewijl de heete drooge zomer de wegen overal zeer bruikbaar gemaakt had, was de braave man' 'er opgefteld , om wildgoose zelf bij zijne moeder in huis te brengen.

Een der oogmerken van dit reisje was , eens te zien, hoe het 'er bij Mr. wildgoose uitzage, en wat hij wel omtrent bezat , op dat, indien dit eenigfms aan zijne hoop voldeed, met Mrs.-

wild-

Sluiten