is toegevoegd aan uw favorieten.

Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARAKTER der ENGELSCHEN. ;85

wiens, met zo veel gezach bekleedde, Staatsdienaars , de eigenlijke vijanden en vervolgers der gevangenen waren, en dat hier van geen oproer, maarvan eene zeer betamelijke handelwijze gefprooken word, waar door geene wetten overtreden wierden.

De Magiftraat van London in haare Raadskleedingei met alle Raadsbeampten, de Sherifs van het Graatfchap Middkfex, de gedeputeerde der Burgerrij, begeleid door de ganfche Stadsmilitie met trommen, pauken en fluiten, vaanen, en ontelbaare aanzienlijke mannen van alicrlij ftanden, vervoegde zich des namiddags naar den Towr,om de vrijgelatenen te ontvangen. De Koetfen uit geheel London waaren hier verzameld, en vervulden alle ftraaten, tot op een Engelfche mijl verre van den Towr; insgelijks zag men duizende menfehen te paard. Alles was in groot Gala, en crosluj,met alle de tekenen zijner waardigheid omringt, welke voor hem gedraagen wierden, reed in de prachtige Lord Majors Koets, welke met het zinnebeeld der vrijheid pronkte.Zodanig ging dezen optogt, onder hetluiden van alle klokken, met trompetten en alle mogelijk militair mufiek, en onder het donderen van het gefchut op het Artillerij park, (dat, nevens een talrijk Artillerij Corps de Citij, of oude Stad, toebehoord) naar hetLord Majorshuis. De vengfters aller ftraaten die men door kwam, waaren met de fchoonen des Lands bezet, die uit alle verdiepingen, met witte doeken waaiden, en vivat riepen, Het gejuich des Volks was zo buiten F 3 ge-