is toegevoegd aan uw favorieten.

Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i9o VljFDE HOOFDSTUK:

te groot en fnel genot de verzadiging gevonden die zijn befluit veroorzaakte. Hij ging in een Bagnio ; liet twaalf der fchoonfle meisjens van plaifier koomen, voor wien hij alles naar hunnen fmaak, beval óp te disfen. Hier op wierden de deuren geflooten, zij moesten zich in negligé kleeden , en in dezs nimfendragt, door wellustige danzen en geffalten •hem zoeken te vergenoegen'. Na eenige uuren liet hij dezelve , na hen rijkelijk befchonken te hebben , gaan, toog een pistool uit de zak, en fchoot zich door 't hoofd. Waarfchijnlijk zal dit Venusfeest eene proeve zijn geweest, om de lust tot het Ieeveii weder aan te vuuren; dan hiertoe verkoos hij waarlijk een zeer verkeerd middel, waarom ook deze proefneeming feilde: dit gefchiedde in 't Jaar 1776".

Het is waarlijk droevig, dat deze zatheid desleevens ook het lot van zulk een groot man wierdt, als1 Lord c live was, die insgelijks met eigen handen zijne glorierijke dagen een perk ftelde. Ik gebruik hier het woord groot, niet ten opzichten van zijnen rang en oinneetelijke rijkdommen, maar uit aanmerking van zijne daaden in de Indien, en zijne uitmuntende bekwaamheden, die zijne daaden toonden dat hij bezat; zaaken, die tot de nieuwfte gefclua. denis van Indostan belmoren, met welken men in au dere Landen weinig bekend is, welke groote en hoogst merkwaardige bedrijven zij ook bevat. Ik ben door het beftudeeren,-der daar ter plaatze voorgevallene' gebeurenisfen j overtuigt geworden , dat c l ive