is toegevoegd aan uw favorieten.

Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aig ZESDE /H00FjDSTUK.

klaaren. Deze zoude alsdan in de handen dep Engelfchen gevallen zijn (*), en hen in ftaat gefield hebben, om den Spanjaarden de wet voor te fchrijven. Men volgde deze wijze raad niet op, en chathams voorzegging wierdt op hetnaauwkeurigfle vervuld; want zo dra de laatfte Gallioenen ïn Cadix waren binnen geloopen, toog Spanje het masker af, en de oorlog barftede uit. Even dus ging het met zijn grondbeginzel omtrent America , waarin hij wilde, dat men alle Franfche Eilanden moest veroveren, en geene wedergeeven, waar door dan de daar zijnde vernietigde Franfche Zeemagt zich nimmer weder zou hebben kunnen opbeuren. Het Engelsch Ministerie had echter redenen (die de Ridder d'eon opgeklaard heeft) anders te handelen , en men bevorderde, even of zulks met opzet gefchiedde, de herftelling der Franfche Zeemagt.

Het is bekend, hoe zeer c hat ham tegen den Americaanfchen oorlog ijverde, en de ongelukkige gevolgen deszelven, met de uiterfte zekerheid voorfpelde. Hij zeide, in eene Parlements redevoering, tegens de vergaderde Pairs : ,, Mijlords! gij lieden „ hebt geen recht over de beurs, veel minder over „'[het leeven uwes Americaanfchen Medeburgers;

„ hij

£*) Dii zou niet kwalijk geleekcn hebben naar de verfoeilijke roverij, die zij, in den jongftcn 09rlog, aan de Hollanders nebben gepleegt.