is toegevoegd aan uw favorieten.

Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EIGENSCHAPPEN DER ERlTTÉN. 232

natuurlijke bekoorlijkheid vaa het fchoone gp* flacht niet weinig. Zij heeft echter ook een zonderling onbehaaglijk gebruik ingevoert, dat nergens anders dan in Londen in zwang is. Het vrouwcntimmer van de middenfèand namelijk dragen bij flegt weder ringvormige ijzere ma« chinen aan de voeten, die zij door linten aan de fchoenen vast maaken. Hier door bi j ven de fchoenen rijn, die gewoonlijk van zijde, en bij de armen van doek zijn. De geringfte dienstmeiden dragen Iedere fchoenen- Zo dra zij in huis komen worden deze machinen afgelegt. Dit gebruik heefc behalven het onbehaagelijk aanzien, ook het nadeelige, dat de vrouwlieden zich door een flegten gaDg aanwennen. Onder de rijken en voornaamen is dit niet gebruikelijk, ook niet in alle andere Engelfche fteden; wanneer er volwasfene perfoonen uit de Provintien na Londen komen, zo kunnen zij deze mode die haare moeielijkheden heefc niet navolgen, vermits zij in de kindsheid geleerc moec worden.

Het fchoonfte verfierfel der Engelfche vrouwen, is de hoed, deze thans rijkelijk met linten en vederen is bezet. Zonder dezelve derft geen vrouwsperfoon van hoogen of laagen fta;nd haar voet ot ftraat zetten. Geen bedelaarffer laat zich zonder hoed zien. Zij hebben cena hun bijzonder eigen zijnde manier om die op

13