Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERMAAKEN der ENGELSCHEN. 21

vereênigen bij twee, drie, vier, en zelf vijf. De onderneemer' beflist deeze clasfifleering maar de Speelers kiezen de ftukken voor hunne Benefice* De Toorieelmeester en andere opperbedienden des Schouwburgs hebben meede aandeel in deeze voordeden.

Eer het gordijn opgetrokken wordt kan den aanfehouwer den Schouwburg weder uitgaan, en zijn geld.te rug bekoomen. Na het tweede bedrijf van het voorftuk wordt ijder een voor de halve prijs in gelaaten, waar voor hij dan de helft van het ftuk, en het entertainment ziet, dat de grootfte meenigte voor nam enlijk gevalt.

De bouworde des Engelfchen Schouwplaats is zeldzaam, de Gallerijen, als zijnde de twee geringde plaatfen, hebben de gedaante van een Amphitheater, en zijn tegens over het Tooneel. Zij zijn boven elkander gebouwd, en hebben de frontloges onder zich, gelijk de zogenaamde zijdloges ter wederzijden. Deeze gallerijen zijn zeer groot, wijl het gemeene volk hier geen onaanzienlijke verzaameling uitmaakt. Men wordt echter de ontzachlij. ke ruimte die zij wegneemen, beneden niet gewaar, waar door het tooneel op het eerfte aanfchouwen klein fchijnt. De Schouwburg in Coventgarden echter geeft een bewijs dat groote en gedaante wel overdacht is , want daar hij eerst voor ongeveer twintig Jaaren gebouwd is, heeft men echter de bouworde des ouden in Drurijlane behouden. Het eenige onderfcheid deszei ven beftaat in de verderzelen. Men heeft zich wel gewacht, de vöorB 3 beej-

Sluiten