Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.8 DERTIENDE HOOFDSTUK.

verwondert men zich over het verfchil in toon, gebaarden, uitdrukking, in een woord over alles wat hartstocht en Tooneelcaraclcr betekent. Bij de eerfte vergelijking daar van is men geneigt te gelooven , dat een der twee Volkeren in de Tooneell'peelkunde van de weg der natuur verwijdert is; eene nadere bekendheid echter met beide Tooneelen met beide Volkeren, en met de natuur, bewijst, dat de 'Tempel der laatde op menigvuldige wijzen kan bereikt worden. Hoe zeer is ondertusfehen de kunst verfcheiden, waar meede twee in alles tegenllrijdige Natiën' hunne hartstochten uitdrukken, terwijl het waare afbeeldzel de grondflag des Schouwfpel» is. Hij nu die met beide taaien wel bekend, en met behoorlijke kundigheid, in een kort verloop van tijd, een en het zelve ftuk, en wel bij 'herhaaling in London en Parijs gezien heeft, kan nog naauw de Caracteristiquc verfcheidenheid hier van ontwerpen, als toen b. v. het huwelijk van Figar o in December 1784. in beide Hoofdleden te gelijk vertoond wierd.

De aandoenlijkheid der Engelfchen I bij het zien. eenes Treurfpels zelfs bij perfoonen die tot het gemeen behooren, .is zo groot, dat zij hierin door geen volk overtroffen worden, en maar zeer weinige hun daar in gelijk zijn. Bekend is het dat in Parijs veele Treurfpeelen gevallen zijn, wijl zij te fchriklijk waaren, doch mijnes weetens heeft zich geen voorval op eenig Fransch Toneel zodanig toegedraagen , als dat in London in den Jaare 1755. . op het Tooneel van Coventgarden voorviel. Men

ver-

Sluiten