is toegevoegd aan uw favorieten.

Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOESTAND der WETENSCH. in ENG. 113

ticq over het tegenwoordig Werk in de Gottinger Geleerde tijdingen geplaatst heeft, en mijne Aanmerkingen grootendcels door zeer fcherpzinnige bijvoegzelen, en een op eigen ondervinding in Engeland zelf gegrond oordeel, bevestigd heeft. Deeze waardige Geleerde is ook van meening, dat het gemeene Volk in Engeland het verlichtfte van geheel Europali, en dat de onder een menging der Standen daar van devoornaame oorzaak is. „Van daar" zegt hij zo zinrijk als gepast, „ ontdaat ook de echte waar„ deering der verdienden , alwaar fchrijven niet ,, de eenige maatdok van dezclven weezen moet. „ Men erkent dit ook ronduit in andere Landen, „ maar de gandsch onvoorbedachte uitvoering dee„ zer gronddclling en wat dies meer is, 't welk ,, den Wijsgeer van Profesüe bekend is, zal men „ niet ligt in eenig ander Land vinden".

De ilichting der Koninglijke Academie van Kunnen viel eerst onder de Regeering van den tegenwoordigen Koning voor. De aanleider daar van was de Hertog van Richjiond, die als Staatsman , als Redenaar, en als Generaal alom bekend en daar bij een groot Vriend der fcheppende Kunllen is.

Hij opende voor omtrent twintig Jaaren in zijn Paleis in London bij Whitehall' een Gallerij ter oeffening van jonge Kun denaars. Deeze werd met veele Gips afdrukken van de beste Antiquen vervuld. In dit School vormde zich Mortimer, een Kundenaar van ongemeene bekwaamheden , die echter jong flierf. De Koning die de Kimden

UI. deel. H be-