is toegevoegd aan uw favorieten.

Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en VERMEERDERINGEN. sa?

M tic Engelfche Natie is de eenige in de gandfche „ Waereld, die geen Carafter bezit, ten zij men „ deeze zeldzaame eigenaardigheid zelve voor een b, Caracter neemen wil." Dit is volkoomen waar, en heefc zijn oorfprong in de Vrijheden des Lands, die de vermomming in ontelbaare gevallen onnodig maaken. Ondertusfchen, als zekere begrippen en grondftellingen bij een Volk zijn ingeworteld, en deeze zich menigvuldig in hunne handelingen vertooncn, zo kan men zulks wel als eene Volkseigenfchap aanmerken. BI. 49. achter reg. 21.] Moogiijk is'er geen verlicht Volk zo ligtgeloovig als de Britten ,waar door ook, in Engeland, meer bedrog dan ergens plaats vindt* Deeze ligtgeloovigheid echter ftrekt hun niet tot fohande, wijl zij uit een goede Bron ontfpruit, naamlijk uiteen bcginfel van zeedelijkheid, goedhartigheid en waarheidsliefde, i-.igenfchappen, die de weidenkenden , hoewel dikwerf bedroogen s echter in andere gevallen nog altoos veronderftellen. liet gaat vast, dat eene lange en kostbaare ondervinding het menschlijk hart tot een beftendig mistrouwen vervoeren kan; maar wie zonder zulks omtrent een ijder wantrouwend is , behoort niet tot den rang der goede menfchen.

BI. 51. reg. 23. achter de eerfte fijllabe.] Wie de Engelanders voor ongrootmoedig houdt begaat de grootfte ongerechtigheid, niets is hier gemeenzaamer dan weldaaden, van een veel betekenenden aart, in ftilte uitteoeffenen, zonder dat de Weldoender bekend wordt. Noodlijdenden en andere P a Per>