Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S04 VERHANDELING

Aphrodifien: Ten tyde van Tiberius, SAtlüstiüs van Mopfuefta,XE nop hon van Cos, Arts van Claudius, en Menecrates de Zeophletenfer (dj-, Arts dier zelfde Keizers: En onder Nero, Trallianus uit Thesfalien en Xenocrates van Aphrodifien: by welken, om thans geene andere van hier, of uit het aangrenfende Syrien optezoeken, ik noch zal voegen Jolaus van Bithynien, Apollonius van Pergamenen, en Apollonius van Pithanien, Diphilus van Laodicea, Mnesitheus, de Cyzicener, en eindelyk S ora nus van Mallos in Cilicien, die alle, fchoon van een' onzekeren ouderdom, nogthans naby den tyd der ftraks gemelden leefden, devvyl reeds van hun by Dioscorides, Plinius, en Athenjkus gewag wordt gemaakt. De School,' die te Smyrna bloeide , volgde de Erafiflrateifche Geneeswyze, die alle redekavelingen als in de Geneeskunde overtollig verwierp , integëndeel die te Carura in Phrygien, de Herophileifche,die aan Spitsvinnige redeneeringen in deeze kunst was toegedaan. Kort voor de tyden van Christus leerde te Smyrna

II i-

(d) Uit eene Stad, gelyk ik vermoede, die beroemd wai 'door heete baden, gelegen of in de heete nabuurfchap van Philadelphien, of naby Corura, of Laodicea. of Hieropolis, omtrent welke Steden mcenigvaldige heete baden waren.

Sluiten