Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't algemeen staatsrecht. 25

Burgeren veeltijds voorbijzien ; ja, zij gaan nog verder, en verklaren, en zulks op zich zelf naar waarheid, dat alle Oppergebied uit Overeenkomst fpruit; dat alle Oppermagt uit den boezem van'tFolk oorfpronglijkis; maar zij geven eindelijk aan dat alles eene zoodanige uitlegging, evenals of 't geen uit den boezem van. 't Folk voordfpruit, ook daarom altijd bij het Folk berusten bleef. Waaruit zij dan vormen

I dat wanfchapen Monfter in 't openbare Staatsrecht, de ongerijmde verdeeling van de wezen-

. lijke en perfonele Majefteit, een monfter,

■'t welk, zoo immer, vooral in deze dagen,

: de kruin om hoog verheft.

Deze Schrijvers dus den fchoonfchitterenden naam van burgerlijke Frijheid misbruikende, en de Rechten en Vrijheden van eiken burger in '% bijzonder, op den, ganfchen Burgerftaat , en het openbare Regeeringsbeftel toepasfende en uitftrekkende; en hierdoor alles t' huisbrengende op eene gewaande befchrijving eener volftrekte Volksregeering: worden met den echten naam van Monarchomachi (12)

of

(ia) 't Woord beteekent naar de Ietter Monarchenbejïrijders. Maar de zin, die er aan gehecht wordt, is algemeener, en geeft te kennen zulken, die de wettigs Oppermacht beltrijden, en geene andere Macht B s «r

Sluiten