Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEN RIK HOOFT, danielsz. 7

men kan zig voorts van's manscordaat charafter een flaauw denkbeeld maaken uit het volgende antwoord , dat hij Prins willem den derden, bij zekere gelegenheid, liet overbrengen: » Zeg aan zijne Hoogheid," zeide h.j, „ dat ik zo lang in 's Prinfcn belang zal zijn, als hij in " 't belang van zijn Vaderland is; doch zo zijne Hoog"„ hcid dit immer verwaarloost, zal ik de cerfte zijn die „ zig tegen hem verzetten zal" — deeze oprechte Vaderlander overleed den (% van Wintermaand des jaars 1678 — zijn zoon oer rit hooft, heeft riet minder voor 's Lands vrijheid geijverd , ende eer van het weleer magtige Amjleldam vetdedigd- 'T was deeze braave Vaderlander, die, (Oud-Schepen cn Raad van Amjleldam zijnde,) met den Heer jacob hop als afgevaardigden in den Haag was, en door den Graaf dVvaux, destijes gezant van Frankrijk bij dc Algemeen Staaten , aangezocht werd tot een vertrouwelijk gefprek, cm dat de Koning zijn Meester zeer naar den vrede begon te ne^n. en de Staaten, op aandrang van willem den derden, integendeel nog eene aanwerving van 16000 man wilde doen, cat echter door Amjleldam werd. onze hooft begreep, met den Heere hop, m zult onze een gefprek i.ict te moeten treeden, zonder toeitemrning van hunne principaalen j op 't einde des jaars 1683 ontvingen zij die, en nu namen de onderhandelingen met de„ Gezant voornoemd een begin; de Prins hiervan de Weet betomen hebbende, vvas.er zeer over gebelgd; beklaagde zig openlijk ter vergadering van Holland over öe Regeering van amjleldam; deeze verdedigde zig door den mond van hunne afgevaardigden ruiterlijk: doende zaak was van nog grooter gevolg; villem de derden „ragt een or-derfohepten brief van d'avaux aan zijn hof, betreffende de bedoelde geheime ondeihandelingm, A4

Sluiten