Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIII. Boek. HISTORIE. 25

Graaf van Hohenlo begeerden , marde men zo lang met overleggen , dat de tegenparty gelegenheid kreeg, om zig te verfterken (r) : waarmede de toeleg te niet liep. De Stad Alfen, in 't vooiieeden jaar, door Prinfe Maurits, ingenomen, was, hier, onlangs, der Paltsgraavinne wederom ingeruimd. Ook hadt men Meurs van bezetting ontledigd. Beide de Steden moesten, nogtans, onzydig blyven (f).

Dus ïtondt het op de grenzen , toen de Admirant van Arragon , een Leger van twintigduizend knegten en tweeduizend paarden byeen gebragt hebbende , den Rynkant vervulde met den fchrik voor zynen togt. Zyn toeleg was , over den Ryn te trekken, en voorts door de Betuwe, naar Holland. Doch om dit oogmerk te bereiken, moest hy zig verzekeren van den overtogt der Riviere : waartoe de verwarde toeftand der zaaken in Kleefsland nu fchoone gelegenheid gaf. Mendoza dan, onder wicn Graaf Fredrik van den Berge, als Veldmaarfchalk , geboodt, voert , in 't begin van Herfstmaand , zyn Leger, aan verlcheiden' oorden, over de Maaze, en trekt, door de onzydige Landen van Gulik, Keulen en Kleeve , naar den Rynkant, zonder zig te kreunen aan de klagten van grooten en kleinen, over 't fchenden van den bodem des Ryks, La Barlotte , vooruitgezonden, dwong alle fchippers, die hy aantrof, hunne

(>) Giofn Hift. Vbr. VU..p. v.6.

fi j jUï.iï.ren xx. Boek > f. 380 verf. 381.

B 5

1598.

Alfen en

Meurs

geruimd.

Optogt van dea Admirant vau ; Arragon,

La Barlotteverjaagt de Staat-

Sluiten