Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233 VADERLANDSCHE LXXIV.Boek.

tyij. men geregtigd te zyn. De Koning van Pmis- fen, Keurvorst van Brandenburg, hadt Anna, Dogter van Joan Willem, Hertog van Gulik, Kleeve en Berg, die in 't jaar 1609 ftierf, tot zyne Over Groot - Moeder gehad; en vestigde, voornaamlyk, op deeze afkomst, zyn regt op Gulik en Berg, gelyk af te neemen is, uit het gene wy reeds, by eene andere gelegenheid(7), hebben aangetekend. Joan Christiaan, Hertog van Sultzbach, die, in 't jaar 1733, overleeden was, en een'Zoon van zeven jaaren, Karel Filip Theodoor genaamd, nagelaaten hadt, was de naaste erfgenaam geweest van Filips Willem, den tegenwoordigen Hertog van Gulik en Berg, wiens Grootvader, Wolfgang Willem, een volle Broeder van Augustus, Over-Grootvader van Hertoge Joan Christiaan, geweest was, zynde zy beide gebooren uit eene Zuster van Joan Willem, Hertoge van Gulik en Berg, die in 't jaar 1609 overleeden was (m~). De jonge Hertog van Sultzbach oordeelde, derhalve, zo wel tot Gulik en Berg, als tot het Keurvorftendom van de Palts geregtigd te zyn. De drie mededingers hadden, al federt eenige jaaren, hun regt tot de twee Hertogdommen, na 'toverlyden des tegenwoordigen Hertogs, in openbaaren druk, beweerd («). Ook hadt de jongst overleeden Hertog van Tweebrugge , die uit eene jonger Zuster van Hertoge Joan Willem afftamde, niet verzuimd, zyn regt, in een gedrukt Gefchrift, voor te ftaan (0):

'twelk

COX. Deel, II. 8.

(m~) Zie IX. Deel, bl. 435.

(«3 Poi'z Rousskt Recueil, Tom. VII. «. 301 — *55- Tom. VIII. p. 1 — 65, 64 — 82, 437 — 478. Tom. XII. p. 15 — 5»i k6— 68. Som. XIII. p. 2— 62.

CO Voiez Rousset Recueil, Tpm. xu. P' 6 —

Sluiten