Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXVI.Boek. HISTORIE. 509

tal van dooden en gevangenen. Het Pruisfifche 1745;

Leger trok, den volgenden dag, voort naar ■

Gorlitz, daar men Prins Karei en de Oostenrykfchen dagt te vinden; doch zy waren reeds geweeken naar de grenzen van Boheeme. Gor- Verove» litz en Ostritz, daar 't vereenigd Leger zyne ringen magazynen hadt, werden toen ingenomen, j^™13'' door de Pruisfifche troepen. Zittau, aan de jj,0^ Boheemfche grenzen, werdt, insgelyks, over- Laiwnits meesterd. De Koning van Poolen, het Pruis- en in filche Leger ziende naderen naar Dresden, ver- Saxea* liet, met zynen meesten Hofftoet, deeze Hoofdftad zyns Keurvorftendoms, de wyk neemende naar Praag, daar hy zig eenige weeken onthieldt. Leipzig, Meisfen en Torgau werden, eerlang,met Pruisfifche manfchap bezet. Gantsch Saxen lag open voor de overwinnende wapenen des Konings van Pruisfen, zynde het Oostenrykfche Leger, onder Prinfe Karei, geweeken naar Boheeme (ƒ).

Midlerwyl, hadt zyne Pruisfifche Majefteit, xxix. door Thomas de Filliers, Gezant van Groot- Aan van* Britanje aan het Hof van Dresden, eenige voorflagen laaten doen tot een verdrag. Hy vorderde „ dat de Koning van Poolen, Keur- ïinge, „ vorst van Saxen, de Overeenkomst van Ha- aan 't „ nover eenvoudiglyk aannam, en zig ver- iiof?n

bondt, om nimmer doortogt te verleenen Dresden> „ aan Oostenrykfche troepen, tot het doen „ van eenen inval in Silezie, of in andere Staa„ ten des Konings van Pruisfen." Maar men hadt, op deezen voorflag, geantwoord ,, dat „.de Koning van Poolen niet ongeneigd was,

„ om

00 Memoir. pour 1'Hift. de '1'Kiirop. Tom. II. f. 353—355.

Sluiten