is toegevoegd aan je favorieten.

Hemels palmhof, of Groot getyde-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$18 Be kleine Getyden

Den Vader en is van niemand gemaakt, nog gefchapen, nog geboren.

Den Zoon is van den Vader alleen niet gemaakt, nog gefchapen, maar geboren.

Den H. Geeft is van den Vader en den Zoon niet gemaakt, nog gefchapen, nog geboren, maar voortkomende.

Daarom een Vader, geen drie Vaders; een Zoon, geen drie Zoonen; een H. Geeft, geen drie Heilige Geeften.

En in deze Drievuldigheid en is de eene Perfoon voor de andereniet, nog de een meerder en de ander minder, maar alle drie Perfonen zyn te zamen even eeuwig en even gelyk.

Alzoo dat in alles als boven gezeid is, eenigheid in Drievuldigheid, en Drievuldigheid in eenigheid te eeren is.

Aldus dan die wil zalig worden, zal alzoo van de Drievuldigheid gevoelen.

Maar 't is van noden tot de eeuwige zaligheid, dat wy ook de Menfchwordmge onzes Heeren Jefu Chrifti vaftelyk geloven.

Het is dan een regt Geloof, dat wy geloven en belyden, dat onzen Heere Jefus Chriftus, Gods Zoon, God en Menfch is.

God is uit des Vaders fubftantie voor de eeuwigheden geboren: Menfch is hy uit zyns Moeders fubftantie, in der tyd geboren.

Een volkomen God, een volkomen Menfch met redelyke Ziele, en Menfchelyk vleefch by een wezende.

Gelyk is hy den Vader na de Godheid, minÓer dan den Vader na de Menfchheid.

En den welken, al is 't dat hy God en Menfch is, zoo en zyn't nogtans geen"twee, maar 'tis eenen Chriftus.

Een