Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i VADERLANDSCHE LVII. Boek.

Onlusten tusfchen Spanje en dei: Keurvorst van Brandenburg. Handeling over 't ruimen van Ha feit en Mazeik. XIII. Verdrag van Koophandel met de Ottomannifche Porte. Staartfler. XIV. De Franfchen trekken in 't Luxemburgfche. Frankryks eisch op Vlaanderen. Luxemburg ingejlooten. XV. Aanva ,g der handelinge^ wer een Verdrag van Bondgetmtfchap. Zweedeti treedt "er in. Het Engeljche Hof weigert het. Schryvens van Van Beuningen aan de Stad Amflerdam. XVI. D'Avaux verklaart zig fcherp, tegen 't Verbond met Zweedcn. De Staaten verdedigen 't. XVII. Verfcheiden oorzaaken van het misnoegen des Franfchen Hofs. Verfchil over 't regt der Vlagge. XVill. De Koning van Frankryk zoekt lemant te doen ligten, uit Amflerdam. Verfchil /.ieruil ontftaan. UAyaux zoekt ter gehoor ingeleid te worden. door des Stadhouders Poort. XiX. Misnoegen met Engeland. Voor/lag, om den Hertog van Jork té verjleeken van de opvolging: of om den Prins of Prinfes van Oranje tot Regent te verklaaren. XX. Schenkenfchans te rug gegeven aan de Staaten. XXI. Handeling over Frankryks eifcken op de Spaanfche Nederlanden. De blokkeering yan Luxemburg wordt opgebroken. XXII. De Spaanfchen weigeren 't ge fchil met Frankryk te yerblyven aan de uitfpraak des Konings van Groot-Britanje. De Keurvorst van Brandenburg zoekt de Staaten te bewcegen tot het goedkeuren der Franfche voorwaarden. De Keizer en Spanje treeden in "t Verdrag van Bondgenootfchap. XXII[. Handeling der Staaten met den Koning van Groot-Bt-itanje. XXIV. D Ayaux zoekt den Prins van Oranje en tagel te

win-

Sluiten