Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF aan be ROMEINEN. a$-

tijde, en nog verfcheidene Jaren later, .enkel tot de Joden en Jodengenoten bepaald gebleven; fchoou

zij

In den nazomer van dit zelfde Jaar (64) ontdond 'er een vreeslijke brand in Romen, waar van nero de fehuld op de Christenen (choof, en in *t volgende elfde van zijne regering (of 65) woedde 'er de vervolging tegen de Christenen ; welke dus ook onzen Apostel mede fehijnt weggenomen te hebben.

Wat voorts de orde en de Jaren, waarin de brieven gefchreven zijn, betreft, zo is het, na het bepalen van de reizen des Apostels, niet bezwaarlijk dezelve te beftemmen: Waar omtrent, daar wij *t een en ander bij de uitgave der bijzondere brieven zullen dienen te zeggen, ik 'er hier alleen een algemeen lijstje van zal invoegen.

A°. 50; Het Xde van claudius. In 't laatst van 't Jaar: de eerfte brief aan de Thesfalonicenfers, uit Corinthen.

51; Het Xlde van claudius: De twede brief aan de Thesfalonicenfers, van Corinthen.

— Op 't einde van *t zelfde Jaar, of in 't begin van 't volgende, eer hij zig tot de reis naar Jeru. falem bepaald had: De brief aan de Gaiatiërs (Gal. I: 6. IV: 13, 14. ao-)

55; Het We van nero; vroeg in 't begin. De eerfte brief aan de Corinthers van Efefen.

-— Het zelfde Jaar, in den zomer: De twede brief aan de Corinthers uit Maoedoniën.

56; Het Ilde van nero, omtrent Maart: De brief aan de Romeinen, van Corinthen.

B 4 60 ;

Sluiten