is toegevoegd aan uw favorieten.

De brieven van den apostel Paulus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de ROMEINEN. Cap. V. 85

thans werkelijk aan deze herftelling deel Cap. V^, hebben gekregen.

ia. Nademaal het nu op de gezegde wijze met Korte den zedelijken toeftand der menfehen , en "f^^n hunne rechtvaardiging door 't gelove, gs-^ voorlegen is ; zo mag men zig het beloop , gaande dat de zaken in de wereld gehad hebben,en toealdus voorftellen. Na dat eerst door éénën W« mensch de zonde in de wereld ingang jchiedtnis heeft gekregen , en door de zonde dood vnn het en elenden ; zo heeft zig de elende over Menschalle menfehen uitgebreid; wijl zij allen fe-dom'

13. dert dien tijd overtreden hebben. Want vóór de wetgeving waren 'er overtredingen op aarde; alleen werden zij niet, als overtredingen, opgerekend, daar 'er nog geen

14. wetten tegen waren: Dan, de elende heeft geheerscht door het gehele tijdperk , dat

van

mende in God , door onzen Here Jefus Cap. V. Christus, door welken wij nu de verzoening verkregen hebben.

12. Dit nu zo zijnde, zo is gelijk door éênen mensch de zonde in de wereld ingekomen is , en door de zonde de dood, alzo ook de . dood tot alle menfehen. doorgegaan,

13. dewijl alle gezondigd hebben : Want tot de wet toe was *er zonde in de wereld: Maar de zonde wordt niet opgerekend,

■ Ï4. als 'er geen wet is. Maar de dood heeft geheerscht van Adam tot Mofes toe, ooiF 3 «ver