Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de ROMEINEN. Cap. XV. MS

kundigheden bezit, en zeiven in ftaat zijt om Cap. XV.

15. anderen te onderrichten : Maar ik heb de vrijheid genomen u te fchrijven, onder anderen met oogmerk om u de zaken eens in

16. gedachten te brengen;daar ik, door 't ambt mij van God gegeven , een gelastigde van Christus bij de volken ben, en bij den Euangelifchen Godsdienst, als 'tware, den dienst van 't heiligdom waarneeme, op dat de offergaven der Heidenen ten betaamelijken gebruike aangewend worden , gelijk zij met Godsdienftige oogmerken den Hee-

17. re worden toegewijd. Ten welken opzigte . ik ook voords reden hebbe , om bij mij

zeiven over het verrichte omtrent de-n Gods-

18. dienst, Christelijk voldaan te zijn. Want

19. het zij men op redenen of daden zie, of

over-

14. Voords, mijne Broeders! ben ik zelf van Cas.XV. u verzekerd, dat gij ook zeiven vol zijt

van goedheid, vervuld met alle kennis, magtig om ook n) anderen" te vermanen: ^ mal_

15. Blaar ik heb u ten deele te foutlijker ge-kanderen; fchreven, Broeders! als u [de zaken] herinnerende, om de genade van God, die mij

16. gegeven is, dat ik een Dienaar van Jefus Christus ben voor de Heidenen, bij het Euangelium Gods ± den dienst van 't heiligdom waarnemende; op dat de offergave der Heidenen met aangenaamheid ontvangen -worde, geheiligd zijnde met een hei-

17. ligen geest. En .voords heb ik roem in Christus in de dingen, die God aangaan t

« K 3 18. JVant

Sluiten