is toegevoegd aan uw favorieten.

De brieven van den apostel Paulus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UsS AANMERKINGEN bij den BRIEF'

handhaafd worden, ons nimmer veroorzaken, maaT integendeel genoegen en gelukzaligheid: De laatfte wordt bij ons door het gelove aan Christus zelve weggenomen; waardoor wij, gerechtvaardigd zijnde uit genade, vrede met God hebben, en de vrees voor de verdoemenis bij ons ophoudt* Indien 'er daarbeneven nog eenige fchadelijke gevolgen der zonde zijn, of de ongeregeldheden op den natuurlijken welftand van ziel en lichaam indruk gemaakt hebben, 't geen egter bij alle zondaren geen plaats heeft; zo worden deeze, (die na de vergeving der zonde de gedaante van ftraffen verliezen, om dat zij niet meer hetzelfde oogmerk hebben, de inftandhouding der rechtmatigheid in 't wereldbeftmir , namelijk,) door de genade van God bij hun, die m Christus geloven, 'er desgelijks van afgefcheiden en weggenomen, zo deels in dit leven bij de verandering van levenswijs, (en wie zal hier bij in alle gevallen oordealen, wat, en in hoe ver iets in de* - loop der dingen door de inhangende kragtgn en de werkingen der nature, of boven dezelve door een bijzondere goedheid van God ontftaat?) als zeker en volkomen na den dood; wanneer het ligchaam, dat in zwakheid en oneere is geftorven, in heerlijkheid en kragt weêr zal worden opgewekt. Het blyk-t dus, dat het leergevoelen, dat God zijn gerechtigheid in 't ftraffen der zonde betoond heeft in Christus, geene zaken onderftelt, die met de natuur der dingen niet volmaakt ftroken; en wat de bovengemelde redenering betreft, zo is betgeen 'er in gefield wordt, dat de ftraffen van God de natuurlijke

ge-