Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHILDERYEN. 23

ligt, iets opflaat. De tafel is met een tapytkleed gedekt; en geftoffeerd met perkamente brieven en papieren, waar mede ook de wand is behangen. De ingefpannen aandacht op het gelaat des rechtsgeleerden is ongemeen fraai en natuurlyk uitgedrukt, de boeken en verder bywerk zyn alleruitvoerigst behandeld; zynde dit kabinetftukje een der zeklzaamfte van dezen meester.

J. D U I V E.

N°. 48. hoog 17, breed 15 duim. Paneel.

EEN SLAAPEND VROUWTJE.

Zy vertoont zich in een gracelyke houding, zittende op haar ftoel te flaapen, zy heeft een kapertje op 't hoofd, en een fpeldewerks kusfen op haar fchoot, aan haar zyde ftaat een wieg, met een flapend kindje in dezelve. Dit Kabinetftukje, fchoon van een weinig bekenden meester, is in de manier van G. Metzu gefchilderd, en zeer uitvoerig behandeld.

G. van den EEKHOUT.

N°. 49. hoog 25, breect 3! duim. Doek.

MELCH'.SEDEK, AAN ABRAHAM GESCHENKEN BRENGENDE.

Deeze fchoone Ordonnantie vertoont den Aartsvader Abraham , als een krygsheld in 't harnas, hy ligt geknield vcor Melchifcdek, den koning van Salem, die in Hoogpriesterlyk gewaad hem B 4 te

Sluiten