is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van het kabinet van schilderyen, nagelaaten door [...] Jan Gildemeester Jansz [...]. Het welk verkocht zal worden op woensdag den 11{den} juny 1800 [...] door Philippus van der Schley, Jan de Bosch Jeronimusz, Jan Yver, Cornelis Sebille Roos en Roelof Meurs Pruyssenaar, makelaars. By welke de catalogus [...] te bekomen zyn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHILDERYEN.

bevalligen Fhiwtelen Breugel op een onnavolgbaare wyze gepenceeld. De perfpeccief, de vermindering van lichten, de tusfchentinten, de zuivere omtrek van lysten , colommen en gewelven , alles heeft in dit tafereel zyn volkomen eisch ; zynde het zelve een der capitaalften van beide deze Meesters.

A. S T O R K. N°. 209. hoog 34 , hreed 47 duim. Doek. een y-gezicht voor amsterdam.

Het zelve vertoont zich van den kant van het zeerecht te zien , langs de nieuwenbrug, en Texelfche kade: het Y, met de nieuwe ftads herberg, en haringpakkers toren, in 't verfchiet. De rivier is geftoffeerd met alle deszelfs gewoone fshepen en vaartuigen ; op den voorgrond een vertrekkende beurtman met verfcheiden pasfagiers aan boord. Alles natuurlyk en meesterlyk gepenceeld.

A. STORK, junior. N°. 210. hoog 21, hreed 24 duim. Doek. een y-gezicht op de stad amsterdam.

Verbeeldende een woelend water, geftoffeerd met een oorlogfchip, zeilende boeijer en andere fchepen , en verfchillende vaartuigen; plaifant gefchilderd.

G 5 A.