Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT.

ie , dog onbeweezen , onder {tellingen , in zodanige verhandelingen moet vooral vermijd worden het partijdig ftaande houden van zodanige gevoelens, welke bij veelen, die over 't geheel met den fehrijver eenftemmig denken, geliefkoosd worden, dog, 'niet te min, bij een onzijdig onderzoek, den toets der waarheid niet Kunnen doorftaan, de fehrijver behoort, aan den eenen kant, te toonen, dat zijn oogmerk zuiver is, om de waarheid uit echte bronnen af te leiden, en, aan de andere zijde, doen doorftralen, dat hij in zijnen leezer geen ander oogmerk onderftelt, dan om de waarheid te zoeken, en zich door geene fchijn gronden te laaten misleiden.

Deeze waren de gevoelens, welke mij bezielden, toen ik mij tot het fchrij ven van deeze verhandeling be paalde. Ik had geen het minfte oogmerk, om een twistfehrift te fchrfj.

* 3 ven

Sluiten