is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechten van den mensch een volksboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den MENSCH. 75

Eene verbintenis is eene verplichting, onder welke men zich vrijwillig brengt, om iets te geeven, te doen, ofte lijden, waar toe wij te voren niet gehouden waren, of iets na te laaien, waar toe wij te voren bevoegd waren, gejlerkt door de aanvaarding van die geene, ten wiens behoeven zij gefchied.

Deeze moet, in den oorfpronglijken ftaat van denmenscli, noodzaaklijk vrij willig zijn, irnmers, indien dezelve niet met mijnen vrijen wil behoeft aangegam te worden, dan moet nood. zaaklijk een ander het recht hebben, om mij tot dezelve te dwingen, maar, indien mij ijmand kan dwingen om mij te verbinden, tot iets, waartoe ik re voren ongehouden was, dan moet hij een meerder natuurlijk recht hebben dan ik, maar zo dra hij een meerder natuurlijk recht heeft dan ik, dan zijn onze natuurlijke rechten niet meer gelijk, en dus vervalt dan de natuurlijke gelijkheid der menfchen : dus kan, in den oorfponglijkenftaat, niemand onder verplichtingen, tot welke hij te voren ongehouden was, gebragt worden, dan met zijne volkomen toeftemming.

Het zal onnodig zijn hier aan te wijzen, dat eene vrijwillige toeftemming natuurlijk onderftelt kennis van het geene, waattoe men zich verbind, en dat dus dwaaling, en bedrog het denkbeeld van volkomen toeftemming vernietigen, dat men ook dan vrijwillig toeftemt, wanneer men maar uit twee bepaalde zaaken

kan