is toegevoegd aan je favorieten.

De rechten van den mensch een volksboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f6

de REC II T E N

kan kiezen, fchoon deomftandighedende keuze uit andere zaaken, welke men in andere gevallen zou kunnen doen, verhinderen. Dar ook de toeftemming moet verkeeren, omtrent mooglijke, en geoorloofde zaaken, dat geweldige afpersfing het denkbeeld van vrije toeftemming beneemt: terwijl het mij te ver zou afleiden, om hier te onderzoeken in hoe verre de vreesin het recht der natuur gerekend word de vrije toeftemming te vernietigen.

Maar, even gelijk de volkomen toeftemming van die geene , die zich verbind, noodzaaklijk is, om de verbintenis krachtig temaaken, even zo noodzaaklijk is het, dat die geene, ten wiens behoeven de verbintenis gefchied, dezelve ook aanneeme: eene bloote aanbieding, of toezegging geeft geen verband, zo lang zij niet aangenoomenis, de aanneeming maakt dat geene, 't welk te voren bloote aanbieding, of toezegging was, en herroepen kon worden, tot eene verplichting, de aanneeming maakt de verbintenis volkomen.

Door het aanvaarden van eene aanbieding, of toezegging ,bekomt men een recht, om den canbieder of toezegger te noodzaaken tot de vervulling van zijn aanbod, of toezegging. Dit recht is niet natuurlijk, maar verkreegen, men bezat het zelve niet vóór dat de verbintenis haar beftaan had, doch dit verkreegen recht heeft zijne kracht uit het natuurlijke recht. Dit verkreeg»-n recht kan door niemand ontnomen