is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechten van den mensch een volksboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de RECHTEN

gedeelte der aarde, op het welke ijder van deeze menfchen den zetel van zijn wehaaren geplaatst heefi, met onderlinge verbintenis van hunne perfoonen, en goederen, om deeze gemeenfchaplijke, en ijders bijzondere bezitting met alle vermogens te onderhouden, en tegen allen aanval van buiten te befchermen, en te verdedigen, en binnen dezelve de onderlinge veiligheid, en geluk van alle de leden op de uitgebreidfte wijze te bevorderen, en eikanderen het gemeenfchaplijk genot van alle die voordeelen te doen ondervinden.

Eene zodanige menigte van menfchen moet noodzaaklijk bij eikanderen woonen, om dat anders het gemeenfchaplijk genot van onderlinge veiligheid, en onderling geluk niet te verkrijgen is. Deeze menigce moet noodzaaklijk afgefcheiden van anderen woonen > oai dat de vermenging met anderen, die in de verbintenis niet begreepen zijn, de onderlinge befcherming, en werking van de verbintenis onmooglijk zou maaken. Zij moeten dus noodzaaklijk een gedeelte van de waereld in gemeenfchaplijken eigendom neemen, om niet door anderen te kunnen verjaagd worden, en dan leert de natuur van den eigendom , dat zij niemand in dat land behoeven toe te laaten, 't zij om te woonen, *t zij om als vreemdeling te verkeeren, die met fchaadlijke oogmerken tegen hunnne verbintenis, of gemeen» ichaplijke bezitting, bezield is.

Eene