Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

No. • ,

96 J. van Huyfum, een OfFerhande

aan Bacchus . • 300 -—

97. Dezelfde, een Arcadisch Landfchap,^ 'tgraauw gefchilderd- 9-10

93. Dezelfde, een Bataille • 295 —

99. Dezelfde, een dito - 85 —

100. J van Hugtenburg, een dito - &i —

101. y. Huber, eenBoschryk Land- ~)

fcbap ' r " > 44 -

102. Dezelfde, een Bergachtig Land- f ^

fchap . - )

103. K. du Jardin, een Italiaadche Hoeffmic . - 814 —

104. Dezelfde, een Landfchap - 1200 —

105. Dezelfde, een dito - i5°o —

106. F. C. jfamieek, de vier Jaarge-

tyden . 5' —

107. J Janfon, een Landfchap • ? „

108. Dezelfde, een dito . £ 0 109 P. de Laar, bygenaamd Bam-

boots ,een IcaliaanfcbePleisterplaats . - So-

iio. G. deLairesfe, de maaltyd van

EstheraanAhafuerosenHaman - 300 — in. Dezelfde, Jofeph aan 'c Egyptisch Hof zich aan zyne Broeders ontdekkende . • 320 — 312. Dezelfde, een Zinnebeeld der

Lente en Jeugd . - 105 _

113. J. Laquy, een Wafelhuis - 125 -~ ,

114. Dezelfde, een Meisje met een 1

Korf met Duiven . - t _

115. Dezelfde, een Meisje dat Melk C * overgiet . - J

Sluiten