Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

No.

96" J. van Huyfum, een Offerhande

aan EJacchus . . 300 —

97. Dezelfde, een Arcadisch Landfchap,in 't graauw gefchilderd- 9 -10

98. Dezelfde, een Bataille - 295 —

99. Dezelfde, een dito - 85 — loo. J van Hugtenburgy een dito - 81 — \oi. J Huber, een Boschryk Land- j

fchap . . (

ïo2. Dezelfde, een Bergachtig Land- f

fchap . . 3

$03, iT. rfw Jardin, een Italiaaniche

Hoeffmic . - 814 —

504. Dezelfde, een Landfchap - 1200 — 105 Dezelfde, een dito - 1500 —

sou. jF. C. Janneck, de vier Jaarge-

tyden . 51 _

107. ^ Janf°n > een Landfchap - ;

108. Dezelfde, een dito . \ 20° 409 P. de Laar, bygenaamd Bam-

boots,een ItaliaanfchePleister-

plaats> . . - 80 —

110. G. de Lairesfe, de maaltyd van EstheraanAhafuerosenHaman- 300 —

111. Dezelfde, Jofeph aan 'c Egyptisch Hof zich aan zyne Broeders ontdekkende . • 320 —

h2. Dezelfde, een Zinnebeeld der

Lente cn Jeugd . . 105 _

513. J. Laquy, een Wafelhuis - 125 —

414. Dezelfde, een Meisje met een ~) Korf met Duiven . - ( n

115. Dezelfde, een Meisje dat Melk r -4° — overgiet . - J

Sluiten