Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 y

ietnand tanen „preien, die tnetgronden het tegen-

heden, „ Sdniftuorcezt, en in elkePredicatie beweezen „orden* wanneer tnen eene Schrift^ Plaats als een onvoldoend bewys voor eene zekere waarhe,d verwerpt, verwerpt tnen dan alle hewV. zen voor dezelve, en tnoet tnen daarom *m J,. zinnig befchouwd worden?

Hoe kundt Gy, Myne HeerenJ U Z0 zeer w. * &r van den Godlyken Perlosfer, oo/^,.

- eeuwig gadend Ver dienst voor doemwaardige J, daars m de hresfe flellen, dW Gy door CW drag dien Verlosferontcerdt, en Zyne Leer VJQ. chendt, en dus voortgaande, aan Zyn ffeïverdienst geen aandee kundt hebben. - 0f, meendt £ h erop een byzonder recht te bezitten, om dat Gy door Uvv ^TC,^0. gedrag bewyst> ^ J

7%r^ t£ behoren' - is misfehien ook onrechtzinnig, e„ niet Echt LmherJch

bv^e!:er°T°gmerken h£bt Gy' EchU L^raanen! on hebt l mVnendd^ handeling, en waarom hebt Gy my zo ten toon gefield ? - Necmtmv deze vraag „iet kw^ wan[ j^fc^W men laage Oogmerken vermoeden. -1_

2% V6Tren mynei C« te ontnemen? dit zal waarlyk zo gemakkciyk niet gaan. - Of,

be- ;

Sluiten