Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 21 1

Doch eindelyk , en dit voldingd de geheele zaak ,, Hy ftierf ook als onze Verlosfer , die, wanneer ooit deze Joodfche Vooroordeelen waren gegrond geweest, ons nochtans van de verfchrikkingen des Doods heeft verload, en onder zekere voorwaarden , zo wel eene blymoedigheid in het uur des Doods , als de vergeeving van alle onze zonden verworven.

Gefteld dus ook eens, de Duivel had ooit het geweld des Doods gehad, het gevoelen van den Joodfchen Engel des Doods was gegrond , hun ftaat des Doods zo verfchrikkelyk als men ons dién fchilderd , en de wooning der geftorvene zo akelig als zy moest zyn , omdoorhaarevoorftelling de noch levende te beangftigen , en de nadenkende eene hevige vrees aantejaagen: — gefteld dit alles was Waarheid , dan zyn wy nochtans , door Jefus Dood , zo wel van het eene als van het andere verlosd , (Paulus zegd dit duidelyk genoeg in onzen Text,) omdatHy als onze Verlosfer ftierf, die door Zynen Dood den grond legde, tot onze blymoedigheid , gerustheid en Zaligheid , in dit Leeven , in den jjood, en in de Eeuwigheid, en hierdoor is Hy voor den Dood een Vergif, en voor het Scheol Scb-eo1 ftaat Ho^ XiB : vs. 14O eene pestilentie geworden, B 3 Maar

Sluiten