is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaakelyke inhoud en verdeediging eener kerkelyke redevoering, over Hebr. II, vs. 14b, 15.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7* 3

eene Cabale zyn. Het is ook zo , ik

heb ze geleezen, en ben daarvan overtuigd.

Noch: Ja Dominè , dit vraag ik U af ah Mensch, enz. Is dit befiaanbaar, om hun, die naar U eigen zeggen dwalende zyn, vsor eene Cabale uittemaaken.

Daarvan verfia ik geen woord.

Pag. J. Ja hun zelfs noemende flangen, adde~ ren gebroedzels.

Dat gy, om dat Jefus deze woorden gebruikte , nieend een recht te hebben , ons flangen, adderen gebroedzels, kinderen van den Duivel te noemen , heb ik* reeds in eene Noot, op pag. 232. van den Christen Vriend gezien.

Noch : Wat gy. nu hebt Dominé gaat ons niét aan, namelyk: wanneer gy te weeten kwam,dat gy te Amflerdam zoud prediken , en dat gy, van een in uwer Gemeente gehoudene Leerrede gebruik gemaakt hebt, zal U niemand betwisten, noch U hierover (ten minftc van onze kant) niet werden aangefproken.

Taalkundige Mannen!

Noch : Of Leeraars der Publicque Kerk in Groningen, zo veel gelegendheid hebben , om by eene andere Gezindte te Kerk te gaan, als wel in

hu?me eige , dit en weet ik niet. Ik zeg

Leeraars!) ■ Hier-