Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

Hij geene Papieren onder zich hadt, waarop van wegens den Lande eenige aanfpraak gemrakt konde worden. — En wat nu 't tweede poinft betrek. — Zonder, even-als deeze Vergadering ons hier in is voorgegaan, te treeden in de wettigheid zijner aandelling als Raadnenfionaris en Grootzegelbewaarder van Holland en Westfriesland, en , zonder in aanmerking te nee-men den overvloedigen tijd, dien Hij, zo voor, als gedurende, en na de jongde revolutie, tot op het oogenblik zijner arredatie toe, gehad heeft, om alle zijne belangrijke Papieren in verzekerde bewaaring te-dellen, vraagen wij Hem, op welke wijze Hij aan de Indruótie op den 8 November 1787 door de toenmalige Staaten bij revifie gearresteerd, en, den 6 December daar aan, door Hem bij zijn aandelling als Raadpenfionaris beëedigd, gedurende zijne ministerieelen bediening van ruim 7 Jaaren, heeft voldaan.

Heeft Hij , ingevolge het 16, 24 en 35 Artijkel dier Indructie , een Pertinent Register gemaakt en gehouden van alle de Refoiuiien der Staaten, met 'alle de daar toe vereischte circumdantien en extenfien? met de Ministers van deezen Staat, buiten 'sLands refideerende van tijd-tot tijd gecorrespondeerd, om dezelve bekwaam te maaken tot uitwerking der intentie van de Regeering? de Minuuten der Brieven van correspondentie bewaard, om ten allen tijde des bij Haar Ed. Groot Mogende vermaand zijnde, daar van ex'hibitic en Iscture te kunnen doen ? aan de Ministers van Koningen, Republieken, Princen, Potentaten, Staaten of Steden,

Vrien-

Sluiten