Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 01 ARTZ EN HEELMEESTER.

boord mede voert, hebbe ik mede zeer veele dingen aan te merken; dan wijl dezelve te uitgebreid zijn, om in dit werkje plaats te vinden, zal ik bij nader gelegenheid afzonderlijk daar over handelen. Intulïchen zal ik deze Lellen belluiten, en bewuft zijnde , dat mijne voorfchriften op waarheid en ondervinding gegrond, en mijne poogingen in dezen tot hec nut en welzijn mijner mede menfchen gericht

zijn> legge ik voor als nu de Pen neder' mij' ver" heugende dus eeniger maate mijn plicht betragt en aan een der oogmerken van mijn beflaan op deze wereld, ten minflen eenigzins voldaan, te hebben,

EINDE.

ü I T-

Sluiten