Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 WAARNEMI N'G E N

de kinderen, het ganfche lighaam was zeer rood5 „ de Hem fcbor, en die wierdt verzeld met een (we„ rende, en in eenige meteen verderving der keel (*)*

„ De genezing, worden Wij berigt, hong van een „ braakmiddel af, het geen door walging aangeduid „ wierdt; daar na van buikzuiverende middelen, en „ het wasfchen der keel met gerftewater, honig, en „ een weinig geest van Zeezout. Daar na , wan-

neer de koors verpoosde , wierden de fweren met

een loog van levendige kalk en honig opgedroogd. „ De kinderen niet te min , ten ware de angina zeer „ zagt was, of ten ware dat men haar gemaklijk ge„ neesmiddelen konde inbrengen, ftierven er dikwils „ aan.

Zommige andere buitenlandfche Schrijvers (§) heb] ben

(*) H<es ttfiate Mmspelii viget aptid Trfantes fcarlatina ,■ h qua lotus trv.ncus intenfe rubtt cum voce rauca, £? ttfigina tilcerofa, imo in quibusdam gangranofa , qnnlis ante biennium fola ftne fcariaiina plures infantes abflulit. Curatur emetico quod nau-fea indicant , dein catharticis, mox vero deterfione fetftcium ope meilis & decocti hordei cum pauxilh acidi''mar '.tu ; dein remisfa pyrexid , lixivio calcis vi'.'te cum melle ulcus exfiecaiur; yerum fepius 'infahs e medio 'tollitur, ntfi angina fimplex fuerit, & docilis ager reniedia admittat. Morbus hit contagiofus apparct, ut ê?

cynanche maligna ante biennium fucrat, Sauvages Ne-

fologia Method. ed. 410 Glasf. 111. C. VIII. Sp. 6.

(§) StorcKj Navier, ens,

Sluiten